בנק לאומי | מפתח הקהילות

בנק לאומי

משכנתאות: 

*3200

*6062

076-8666288

076-8666289

שירותים נוספים: ביטוח משכנתא - סוכנות ביטוח מעלות: טלפון:  03-9209444

רשימת סניפים

אופקים - יהדות דרום אפריקה 14

מס' סניף: 789

טלפון: 03-9545522 או מכל טלפון 5522*

פקס: 077-8082789

שעות פעילות: ב', ה': בוקר - 08:30-13:00, אחה"צ - 16:00-18:15, ג', ד': 08:30-14:30, ו': 08:30-12:30.

שירותים בנקאיים בסניף: מחלקה לבנקאות עסקית, סחב"ל, שירותי קופה, כספומט, מזומן בסלולר, משיכת מט"ח בכספומט - דולר, תמיכה בשירותי סוויפט.

אשדוד - צה"ל 3 (עסקים)

מס' סניף: 618

טלפון: 076-8661899

פקס: 076-8661889

שעות פעילות: א'-ה': 09:00-15:15.

שירותים בנקאיים בסניף: עסקי מסחרי, שירותי קופה, תמיכה בשרותי סוויפט.

שדוד - שבי ציון 3

מס' סניף: 932

טלפון: 03-9545522 או מכל טלפון 5522*

פקס: 077-8083932

שעות פעילות: א', ג', ד': 08:30-14:00, ב', ה': בוקר - 08:30-13:00, אחה"צ - 16:00-18:15

שירותים בנקאיים בסניף: מחלקה לבנקאות עסקית, מחלקת משכנתאות, שירותי קופה, כספומט, מזומן בסלולר, משיכת מט"ח בכספומט - דולר, אירו, תמיכה בשרותי סוויפט .

אשדוד - שדרות הציונות 13

מס' סניף: 662

טלפון: 03-9545522 או מכל טלפון 5522*

פקס: 077-8082662

שעות פעילות: ב', ה': בוקר - 08:30-13:00, אחה"צ - 16:00-18:15, ג', ד': 08:30-14:30, ו': 08:30-12:30.

שירותי קופה באמצעות מכשירים דיגטליים בלבד!

שירותים בנקאיים בסניף: בנקאות עסקית, סחב"ל, מחלקת משכנתאות, כספומט, מזומן בסלולר, משיכת מט"ח בכספומט - דולר, אירו, תמיכה בשירותי סוויפט.

אשדוד - שפירא 22

מס' סניף: 963

טלפון: 03-9545522 או מכל טלפון 5522*

פקס: 077-8083963

שעות פעילות: א', ג', ד': 08:30-14:00, ב', ה': בוקר - 08:30-13:00, אחה"צ - 16:00-18:15.

שירותי קופה באמצעות מכשירים דיגטליים בלבד

שירותים בנקאיים בסניף: משכנתאות, סחב"ל, מזומן בסלולר, כספומט, משיכת מט"ח בכספומט - דולר, אירו, תמיכה בשירותי סוויפט.

אשקלון - הנשיא 3

מס' סניף: 926

טלפון: 03-9545522 או מכל טלפון 5522*

פקס: 077-8083926

שעות פעילות: ב', ה': בוקר - 08:30-13:00, אחה"צ - 16:00-18:15, ג', ד': 08:30-14:00, ו': 08:30-12:30.

שירותי קופה באמצעים דיגטליים בלבד.

שירותים בנקאיים בסניף: משכנתאות, סחב"ל, כספומט, משיכת מט"ח בכספומט - דולר, אירו, תמיכה בשירותי סוויפט. 

אשקלון - צה"ל 8

מס' סניף: 925

טלפון: 03-9545522 או מכל טלפון 5522*

פקס: 077-8083925

שעות פעילות: א', ג', ד': 08:30-14:00, ב', ה': בוקר - 08:30-13:00, אחה"צ - 16:00-18:15.

שירותים בנקאיים בסניף: משכנתאות, סחב"ל, שירותי קופה, כספומט, משיכת מט"ח בכספומט - דולר, אירו, תמיכה בשירותי סוויפט.

בית שמש - יגאל אלון 6

מס' סניף: 916

טלפון: 03-9545522 או מכל טלפון 5522*

פקס: 077-8083916

שעות פעילות: א', ג', ד': 08:30-14:00, ב', ה': בוקר - 08:30-13:00, אחה"צ - 16:00-18:15.

שירותים בנקאיים בסניף: משכנתאות, מחלקה לבנקאות עסקית, שירותי קופה, כספומט, משיכת מט"ח בכספומט: דולר, תמיכה בשירותי סוויפט.

בית שמש - נחל זוהר 3 (שלוחה)

מס' סניף: 916

טלפון: 03-9545522 או מכל טלפון 5522*

פקס: 077-8083466

שעות פעילות: ב', ה': בוקר - 08:30-13:00, אחה"צ - 16:00-18:15, ג', ד': 08:30-14:00, ו': 08:30-12:30.

שירותים בנקאיים בסניף: משכנתאות, סחב"ל, שירותי קופה, כספומט, מזומן בסלולר, משיכת מט"ח בכספומט - דולר, תמיכה בשירותי סוויפט.

בני ברק - דוד בן גוריון 13

מס' סניף: 855

טלפון: 03-9545522 או מכל טלפון 5522*

פקס: 077-8083855

שעות פעילות: א', ג', ד': 08:30-14:00, ב', ה': בוקר - 08:30-13:00, אחה"צ - 16:00-18:15.

שירותי בקופה באמצעים דיגיטליים בלבד.

שירותים בנקאיים בסניף: משכנתאות, מחלקה לבנקאות עסקית, כספומט, מזומן בסלולר, משיכת מט"ח - דולר, אירו, תמיכה בשירותי סוויפט.

בני ברק - רבי עקיבא 51

מס' סניף: 856

טלפון: 03-9545522 או מכל טלפון 5522*

פקס: 077-8083856

שעות פעילות: ב', ה': בוקר - 08:30-13:00, אחה"צ - 16:00-18:15, ג', ד': 08:30-14:30, ו': 08:30-12:30.

שירותים בנקאיים בסניף: סחב"ל, שירותי קופה, כספומט, מזומן בסלולר, משיכת מט"ח - דולר, תמיכה בשירותי סוויפט.

חיפה - גלבוע 36

מס' סניף: 882

טלפון: 03-9545522 או מכל טלפון 5522*

פקס: 077-8083882

שעות פעילות: ב', ה': בוקר - 08:30-13:00, אחה"צ - 16:00-18:15, ג', ד': 08:30-14:30, ו': 08:30-12:30.

שירותי קופה באמצעות מכשירים דיגטליים בלבד.

שירותים בנקאיים בסניף: משכנתאות, סחב"ל, כספומט, משיכת מט"ח בכספומט - דולר, אירו, תמיכה בשירותי סוויפט.

חיפה - החלוץ 64-66

מס' סניף: 879

טלפון: 03-9545522 או מכל טלפון 5522*

פקס: 077-8083879

שעות פעילות: ב', ה': בוקר - 08:30-13:00, אחה"צ - 16:00-18:15, ג', ד': 08:30-14:30, ו': 08:30-12:30.

שירותים בנקאיים בסניף: סחב"ל, שירותי קופה, כספומט, מזומן בסלולר, משיכת מט"ח בכספומט - דולר, אירו, תמיכה בשירותי סוויפט.

חיפה - המגינים 53

מס' סניף: 883

טלפון: 076-8688333

פקס: 077-8083883

שעות פעילות: ב', ה': 08:30-13:00, אחה"צ - 16:00-18:15, ג', ד': 08:30-14:30, ו': 08:30-13:00.

שירותים בנקאיים בסניף: סחב"ל, שירותי קופה, כספומט, תמיכה בשירותי סוויפט.

חיפה - הנשיא 107 (מלון דן פנורמה)

מס' סניף: 685

פקס: 076-8668590

שעות פעילות: א'-ה': 08:30-18:00.

שירותים בנקאיים בסניף: בנקאות פרטית ללקוחות סניף זה בלבד, תמיכה בשירותי סוויפט.

חיפה - חורב 14

מס' סניף: 715

פקס: 077-8082996

שעות פעילות: ב', ה': בוקר - 08:03-13:00, אחה"צ - 16:00-18:15, ג', ד': 08:30-14:30, ו': 08:30-12:30

שירותי קופה באמצעות מכשירים דיגטליים בלבד.

שירותים בנקאיים בסניף: בנקאות פרטית ללקוחות סניף זה בלבד!, סחב"ל, כספומט, מזומן בסלולר, משיכת מט"ח בכספומט - דולר, אירו, תמיכה בשירותי סוויפט.

חיפה - חורי 2 בנין הנביאים

מס' סניף: 702

טלפון: 03-9545522 או מכל טלפון 5522*

פקס: 077-8082702

שעות פעילות: א', ג', ד': 08:30-14:00, ב', ה': בוקר - 08:30-13:0, אחה"צ - 16:00-18:15.

שירותי קופה במכשירים דיגיטליים בלבד.

שירותים בנקאיים בסניף: מחלקה לבנקאות עסקית, סחב"ל, כספומט, מזומן בסלולר, משיכת מט"ח בכספומט - דולר, תמיכה בשירותי סוויפט.

חיפה - חלוצי התעשיה 9

מס' סניף: 889

טלפון: 076-8688999

פקס: 076-8688989

שעות פעילות: א'-ה': 09:00-15:15

שירותים בנקאיים בסניף: סניף עסקי/ מסחר, שירותי קופה, כספומט, מזומן בסלולר, משיכת מט"ח בכספומט - דולר, אירו, תמיכה בשירותי סוויפט. 

חיפה - יפו 21 (ראשי)

מס' סניף: 876

טלפון: 076-8687699

פקס: 076-8687689

שעות פעילות: א'-ה': 09:00-15:15.

שירותים בנקאיים בסניף: סניף עסקי/ מסחרי, שירותי קופה, כספומט, משיכת מט"ח בכספומט - דולר, אירו, תמיכה בשירותי סוויפט.

חיפה - כיכר מאירהוף 7

מס' סניף: 877

טלפון: 03-9545522 או מכל טלפון 5522* 

פקס: 077-8083877

שעות פעילות: ב', ה': בוקר - 08:30-13:00, אחה"צ - 16:00-18:15, ג', ד': 08:30-14:30, ו': 08:30-12:30.

שירותי קופה באמצעות מכשירים דיגיטליים בלבד!

שירותים בנקאיים בסניף: סחב"ל, כספומט, מזומן בסלולר,משיכת מט"ח בכספומט - דולר, אירו, תמיכה בשירותי סוויפט.

חיפה - ליבריה 2 דניה

מס' סניף: 635

טלפון: 03-9545522 או מכל טלפון 5522*

פקס: 077-8082635

שעות פעילות: ב', ה': בוקר - 08:30-13:00, אחה"צ - 16:00-18:15, ג', ד': 08:30-14:30, ו': 08:30-12:30.

שירותי קופה באמצעים דיגטליים בלבד!

שירותים בנקאיים בסניף: סחב"ל, כספומט, מזומן בסלולר, משיכת מט"ח בכספומט - דולר, אירו, תמיכה בשירותי סוויפט. 

חיפה - פול-ים 15 הנביאים שלוחת המפרש

מס' סניף: 702

טלפון: 03-9545522 או מכל טלפון 5522*

פקס: 077-8082410

שעות פעילות: א'-ה': 08:30-14:45.

שירותי קופה במכשירים דיגיטליים בלבד!

שירותים בנקאיים בסניף: סחב"ל, כספומט, משיכת מט"ח בכספומט - דולר, תמיכה בשירותי סוויפט.

חיפה - פלימן 4 (קניון)

מס' סניף: 716

טלפון: 03-9545522 או מכל טלפון 5522*

פקס: 077-8082716

שעות פעילות: ב', ה': בוקר - 09:00-13:30, אחה"צ - 16:00-18:15, ג', ד': 09:30-15:00, ו': 08:30-12:30.

שירותים בנקאיים בסניף: משכנתאות, מחלקה לבנקאות עסקית, סחב"ל, שירותי קופה, כספומט, מזומן בסלולר, משיכת מט"ח מכספומט - דולר, אירו, תמיכה בשירותי סוויפט.

חיפה - קרית הטכניון

מס' סניף: 875

טלפון: 03-9545522 או מכל טלפון 5522*

פקס: 077-8083875

שעות פעילות: א', ג', ד': 08:30-14:30, ב', ה': בוקר - 08:30-12:30, אחה"צ - 15:00-17:00

שירותים בנקאיים בסניף: סחב"ל, שירותי קופה, כספומט, מזומן בסלולר, משיכת מט"ח בכספומט - דולר, אירו, תמיכה בשירותי סוויפט.

חיפה - שדרות מוריה 112

מס' סניף: 886

טלפון: 03-9545522 או מכל טלפון 5522*

פקס: 077-8083886

שעות פעילות: א', ג', ד': 08:30-14:00, ב', ה': בוקר - 08:30-13:00, אחה"צ - 16:00-18:15.

שירותי קופה באמצעות מכשירים דיגיטליים בלבד.

שירותים בנקאיים בסניף: סחב"ל, כספומט, מזומן בסלולר, משיכת מט"ח בכספומט - דולר, אירו, תמיכה בשירותי סוויפט.

חיפה - שדרות הנשיא 123

מס' סניף: 891

טלפון: 03-9545522 או מכל טלפון 5522*

פקס: 077-8083891

שעות פעילות: א', ג', ד': 08:30-14:00, ב', ה': בוקר - 08:30-13:00, אחה"צ - 16:00-18:15.

שירותים בנקאיים בסניף: משכנתאות, מחלקה לבנקאות עסקית, סחב"ל, שירותי קופה, כספומט, מזומן בסלולר, משיכת מט"ח בכספומט - דולר, אירו, תמיכה בשירותי סוויפט.

ירושלים - דוד המלך 19

מס' סניף: 780

פקס: 076-8678090

שעות פעילות: א'-ה': 08:30-18:00

שירותי קופה באמצעות מכשירים דיגטליים בלבד

שירותים בנקאיים בסניף: בנקאות פרטית ללקוחות סניף זה בלבד, כספומט, מזומן בסלולר, משיכת מט"ח בכספומט - דולר, אירו, תמיכה בשירותי סוויפט. 

ירושלים - דרך חברון 101

מס' סניף: 785

טלפון: 076-8678588

פקס: 076-8678589

שעות פעילות: ב', ה': בוקר - 08:30-13:00, אחה"צ - 16:00-18:15, ג', ד': 08:30-14:30, ו': 08:30-12:30.

שירותי קופה באמצעות מכשירים דיגטליים בלבד

שירותים בנקאיים בסניף: כספומט, סחב"ל, כספומט, מזומן בסלולר, משיכת מט"ח בכספומט - דולר, תמיכה בשירותי סוויפט. 

 

ירושלים - הפסגה 17

מס' סניף: 766

טלפון: 03-9545522 או מכל טלפון 5522*

פקס: 077-8082766

שעות פעילות: ב', ה': בוקר - 08:30-13:00, אחה"צ - 16:00-18:15, ג', ד': 08:30-14:30, ו': 08:30-12:30.

שירותי קופה באמצעות מכשירים דיגטליים בלבד

שירותים בנקאיים בסניף: סחב"ל, כספומט, מזומן בסלולר, משיכת מט"ח בכספומט - דולר, אירו, תמיכה בשירותי סוויפט.

ירושלים - כנפי נשרים 13

מס' סניף: 647

טלפון: 03-9545522 או מכל טלפון 5522*

פקס: 077-8082647

שעות פעילות: א', ג', ד': 08:30-14:00, ב', ה': בוקר - 08:30-13:00, אחה"צ - 16:00-18:15.

שירותי קופה באמצעות מכשירים דיגטליים בלבד

שירותים בנקאיים בסניף: משכנתאות, מחלקה לבנקאות עסקית, סחב"ל, כספומט, מזומן בסלולר, משיכת מט"ח בכספומט - דולר, אירו, תמיכה בשירותי סוויפט.