אפשר לתקן | מפתח הקהילות

אפשר לתקן

באם אתה הגורם המטפל, והנך רוצה לשלוח תגובה שתתפרסם באתר לצד המפגע -
ניתן לשלוח תגובות ל [email protected].
כדי לראות את הסרטון עליך לשדרג את דפדפן האינטרנט שלך.
עזרא פינת בן יעקב
מאת מפתח הקהילות
י"ב חשוון תשע"ו
האם תוקן? לא

מדובר בצומת מרכזית מאוד שהמדרכה בצד של עזרא פינת בן יעקב צרה מאוד וכשאנשים עומדים שם ברמזור אדום כולל אמהות עם עגלות ילדים לא ניתן לעבור במקום. מוצע לסלק את הטלפון הציבורי שתופס שם מקום וכן להזיז את המתקן של קופת העיר לייד המתקן של חסדי נעמי.

כדי לראות את הסרטון עליך לשדרג את דפדפן האינטרנט שלך.
מדרכה שבורה בבן יעקב
מאת מפתח הקהילות
י"ב חשוון תשע"ו
האם תוקן? לא

כבר כמה שנים שחלק ניכר ממדרכה שימושית מאוד ברחוב בן יעקב לייד ישיבת אוהל משה חסר. בשעת צילום המקום סיפר אברך חסידי שתלונות רבות הוגשות לעירייה במשך כל השנים ללא תגובה וללא טיפול. הוא הוסיף שאף הגיעו מהעירייה וראו את המקום.