בקתה בכרם | מפתח הקהילות

בקתה בכרם

הקניון החרדי של מפתח הקהילות
-
רואים בבית היכן לקנות!
אודות העסק