אופקים | מפתח הקהילות

אופקים

אופקים

מספרים נוספים

מידע נוסף

טלפון ציבורי,ישיבה קטנה, ישיבה גדולה וכולל