נטפרי | מפתח הקהילות

נטפרי

למידע טלפוני: 07-22-77-22-55

למידע נוסף:  [email protected] 

בנושאי חיבור/ ניתוק ובירורים כספיים: יש לפנות לספק האינטרנט עליו אתם מחוברים.

רשימת ספקים שתומכים בנטפרי:

RL -

טלפון: 0722-132999

אתר: www.isp.net.il

019 -

טלפון: 055-9905599

x2one

אתר:  x2one.com

Kosher Sim

טלפון: 053-4184184

אתר: www.koshersim.co.il

אימייל: [email protected]