מדרשות | מפתח הקהילות

מדרשות

אחינועם

ערכי יהדות לעם - מדרשה ללימודי יהדות ואולפנים לגיורא' - ד' 18:00-21:00, במוצ"ש 21:00, ר' עקיבא 75 א' בני ברק, 03-5701790, מנהלת: הגב' חנה כגן 03-6183264  050-4132057 ,  פקס - 03-5787981

בארה של מרים

שמאי 13 ירושלים, 02-6244210, 077-2155449,  פקס - 077-2155449

מרכז מידע יהדות

כל המידע על מסגרות לחוזרות בתשובה בכל חלקי הארץ, ת"ד 5232 ירושלים,

02-5811911,  פקס - 02-5400771

סל"ה

סמינר ללימודי היהדות, השל"ה 13 בני ברק, 03-6183275, 03-5796003,

ציבורי 03-5795609, מנהל: הרב יחזקאל שיין שליט"א 03-5791138, 

פקס - 03-6160951

עטרת מדרה

הרב בניהו, 052-7642150

עטרת מדרשה

דרוק 40 רמת שלמה, סנהדריה מורחבת 137, 02-5811349