חברות גז - חרום | מפתח הקהילות

חברות גז - חרום

אמישראגז

03-6417274, 08-9221635

גז-גל 

03-9606122/3

מרכז הגז

1800-800477

סופר גז

*3114

פז גז

1800-66-77-88, 03-9688088