עוד ישבו, יוסי גרין | מפתח הקהילות

עוד ישבו, יוסי גרין