דוד ליסטהוז, רפאל בן יהי רצון | מפתח הקהילות

דוד ליסטהוז, רפאל בן יהי רצון