יצחק מאיר עם מלכות, קה אכסוף | מפתח הקהילות

יצחק מאיר עם מלכות, קה אכסוף