ריבלין בענין חוק היועץ המשפטי: להזהר שלא להחליש את אחד מעוגניה החשובים של הרשות המבצעת | מפתח הקהילות

ריבלין בענין חוק היועץ המשפטי: להזהר שלא להחליש את אחד מעוגניה החשובים של הרשות המבצעת