חיות: המערכת שלנו קשובה לביקורת | מפתח הקהילות

חיות: המערכת שלנו קשובה לביקורת

נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות דיברה בטקס השבעת שופטים בבית הנשיא והתייחסה לנוהל החדש שהוציאה לאחר פרשת המסרונים: "הוראה זו תיכנס לתוקפה בעוד כחודשיים. היא נושאת אופי כללי ומיועדת ליצור כללים אחידים שישמרו על תקינות ההליך השיפוטי ועל השוויון בין בעלי הדין, מתוך החשיבות הרבה שמערכת בתי המשפט מייחסת לנראות של ההליך. תהליך זה של הפקת לקחים שתחילתו בהחלטת הנציב מחודש פברואר השנה וסופו בפרסום הנוהל, יש בו כדי להדגים כי המערכת שלנו קשובה לביקורת ופועלת באופן יסודי ומקצועי לתיקון הטעון תיקון".

(ע)