נצחון להורים לילדים חולי אלרגיה: הסייעות ימשיכו לעבוד גם בשנת הלימודים הבאה | מפתח הקהילות

נצחון להורים לילדים חולי אלרגיה: הסייעות ימשיכו לעבוד גם בשנת הלימודים הבאה

משרד החינוך והבריאות הודיעו כי הסייעות הרפואיות בבתי הספר היסודיים ימשיכו לפעול באותה מתכונת בה פעלו בעבר. הודעה זו מהווה ניצחון עבור הורים לילדים חולי אלרגיה שנאבקו לאחרונה ברצונם של שני המשרדים לבטל את תפקידן של הסייעות בבתי הספר. (ע)