'יד ושם': טעויות חמורות והטעיות בהצהרה המשותפת בין ישראל לפולין | מפתח הקהילות

'יד ושם': טעויות חמורות והטעיות בהצהרה המשותפת בין ישראל לפולין

מ'יד ושם' נמסר על 'חוק השואה' בגרסתו החדשה כי יש טעויות חמורות והטעיות בהצהרה המשותפת בין ישראל לפולין. גם לאחר ביטול הסעיפים המדוברים מהותו של החוק נשארה על כנה. כמו כן ישנה אפשרות לפגיעה ממשית בחוקרים, במחקר החופשי ובזיכרון ההיסטורי של השואה. גורמים בישראל מסרו כי הופתעו מפרסום ההצהרה המשותפת בין ישראל לפולין בעיתונות הבוקר בישראל. הפולנים משתמשים בהצהרה המשותפת לניהול קמפיין יח"צ בעיתוני צרפת וגרמניה ולפרסם שלא הם ביצעו את מעשי הזוועה ביהודים בתקופת השואה.

(ע)