עיריית ירושלים: מועמד חדש ל'יהדות התורה' | מפתח הקהילות

עיריית ירושלים: מועמד חדש ל'יהדות התורה'

יוסי דייטש, מ'יהדות התורה' צפוי להחליט אם ירוץ לראשות עיריית ירושלים בשבועיים הקרובים. במידה וירוץ דייטש, הוא צפוי להכריז על מועמדותו לאחר תשעה באב. לדברי מקורבים, סיעת 'דגל התורה' תתמוך במועמדותו של דייטש לראשות העיר.

(ע)