חוק הלאום: לאחר ביקורת מהנשיא התכנסה הועדה המיוחדת | מפתח הקהילות

חוק הלאום: לאחר ביקורת מהנשיא התכנסה הועדה המיוחדת

הועדה המיוחדת ל'חוק' הלאום' המורכבת מחברים בועדת חוק ומשפט של הכנסת ומחברים בועדת הכנסת התכנסה  היום לדיון מיוחד בעקבות ביקורת שהעביר הנשיא ראובן (רובי) ריבלין בנוגע ל'חוק' הלאום' המוצע. הנשיא ריבלין אמר כי התיישבות יהודית נפרדת עשויה לפגוע בעם היהודי. ריבלין ביקש מן הועדה: "אני שב ומבקש מכם לבחון מחדש ולעומקן את השלכותיו ומשמעויותיו של הנוסח המוצע בסעיף האמור". במהלך דיוני הועדה הורחקה ח"כ ציפי לבני מן המקום לאחר שהקריאה חלקים ממגילהת העצמאות.

(ע)