גרמניה: יוגדל התקציב שישולם לניצולי שואה | מפתח הקהילות

גרמניה: יוגדל התקציב שישולם לניצולי שואה

גרמניה תוסיף עוד 75 מיליון אירו לטובת תשלומי הרווחה של ניצולי שואה, כך הודיעה ועדת התביעות. תשלומיה של גרמניה לטובת ניצולי השואה צפויים לעמוד על 480 מיליון אירו בשנה הקרובה.
 

(ע)