ח"כ דיכטר: הצעת חוק הלאום אומרת את המובן מאליו | מפתח הקהילות

ח"כ דיכטר: הצעת חוק הלאום אומרת את המובן מאליו

תגובות שונות על דבריו של הנשיא ריבלין בענין חוק הלאום. ח"כ אבי דיכטר אמר בתגובה: ''טענתו של הנשיא אינה נכונה. הצעת חוק הלאום שיזמתי, אומרת את הברור מאליו, אך גם הברור מאליו ראוי שייאמר: גם לרוב יש זכויות בישראל. אפילו ליהודים".   היועץ המשפטי לכנסת , אייל ינון, כתב בחוות דעתו לועדה המשותפת : "ממליץ לא לאשר את סעיף ההתיישבות הנפרדת בנוסח המוצע. אני סבור כי הנוסח המוצע של סעיף זה חורג בצורה משמעותית מן האיזונים העדינים הנדרשים בהקשר זה ."

(ע)