חוק הצינון: בג"ץ נמנע מלהכריע בעתירה | מפתח הקהילות

חוק הצינון: בג"ץ נמנע מלהכריע בעתירה

'חוק הצינון' - הקובע כי בכירי גופי ביטחון המבקשים להתמודד לכנסת ימתינו 3 שנים, הגיע לבג"ץ. השופט מלצר שעסק בעתירה אמר במהלך הדיון כי בג"ץ מתערב רק במקרים קיצוניים. השופט ביקש מן העותרים למשוך את העתירה ולאחר שהפציר בהם נענו. בין העותרים אבי גבאי ושטרן.

 

(ע)