מנהיגי נאט"ו בהצהרה משותפת: מחוייבות לעמידה ביעדי הוצאות הביטחון | מפתח הקהילות

מנהיגי נאט"ו בהצהרה משותפת: מחוייבות לעמידה ביעדי הוצאות הביטחון

מנהיגי נאט"ו הצהירו כי הברית הצפון-אטלנטית מתחייבת באופן שאינו משתמע לשתי פנים לעמוד ביעדי הוצאות הביטחון. כמו כן, נכתב כי פעולותיה של רוסיה צמצמו את היציבות והביטחון. חברות הברית הוסיפו כי יעמדו בסולידריות לצידה של בריטניה בהערכה שרוסיה עומדת מאחורי הרעלת המרגל סרגיי סקריפל בסולסברי לפני ארבעה חודשים.

(ע)