שרותי אוטובוסים מיוחדים | מפתח הקהילות

שרותי אוטובוסים מיוחדים

כתובת: נצרת - ת.ד.50256 מיקוד 16102

טלפון : 6556321 4 972+ 

מרכז מידע טלפוני: 3553* / 1-599-559-559 

פקס : 6464007 4 972