שטח ציבורי | מפתח הקהילות

שטח ציבורי

חלוקת לוח משנה ברורה היומי
קו מידע לענייני זהירות מטומאת כהנים
חלוקת ספרי "אהבת חסד" עם קונטרס "אהבת ישראל" בחינם למלמדים בכיתות ז' ו-ח'
קובץ גליונות מהגאון רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל
קו "דברי מלכים"
בעל תשובה מחפש שידוך הגון! בן 40, 1.76 מהנדס ובעל נכות קלה. 050-3455678
מחפשים תורם לספר תורה 054-5567890
משפחת אפשטיין מחפשת בעלי תשובה לאירוח לסעודת ערב שבת. לפרטים: 03-7766589